Uprawnienia

Uprawnienia Elektryczne „E” i „D” w pełnym zakresie w tym odbiory , pomiary.

Uprawnienia Gazowe „E" i "D" w zakresie eksploatacji i dozoru , obsługi , konserwacji , remontów , montażu , kontrolno- pomiarowym